Made by Peanuts

Allt vi gör utgår ifrån ett tydligt identifierat mål med relevans i varumärket och med ett starkt resultatfokus. Varje insats har en mening och inget görs i onödan. Det kallas kommunikationsekonomi – med en genomarbetad strategi, hög relevans och ett gediget hantverk säkrar vi return of investment.

KATEGORIER:

Det går inte att överskatta värdet av en stark identitet. I många fall handlar det inte bara om att stärka varumärket utan också om att anpassa det och göra det mer relevant utifrån bolagets värderingar och egenskaper. En positiv bieffekt är också att stoltheten hos personalen ökar. Ett vanligt uppdrag består av varumärkesanalys med varumärkespositionering och en ny/uppdaterad visuell identitet.

Några av våra uppdragsgivare