Mer hem åt Sverige

Uppdragsgivare: Svenska Boställen

Uppdrag:
Hur skiljer sig Svenska Boställen från andra bostadsutvecklare? Svaret påverkar hur vi ska presentera och paketera bolaget. Ett varumärkesarbete gav Svenska Boställen en tydlig positionering, ny visuell identitet och ett starkt koncept med relevant unikitet. En webbplats och en införsäljningspresentation blev första leveransen under 2021.

FÄRGER
Färgprofilen tar sin utgångspunkt i husens färger och kompletteras med ljusa toner. Färgkartan är varm och välkomnande men samtidigt kraftfull och livfull.

TYPOGRAFI
Typsnittet Acumin är okonstlat, lättläst och med sina runda former signalerar det värme och omsorg. Rubrikerna sätts i Acumin Bold och är rejäla och stabila samtidigt som de lämnar plats för luft och ljus.