Station för eldsjälar

Uppdragsgivare: Floda Platsutveckling
I Floda finns genuina, handlingskraftiga, jordnära, medvetna och kreativa eldsjälar med stor bredd inom mathantverk, textil, keramik, design, växter och kreativt hantverk. Tillsammans med Floda Platsutveckling och aktiva eldsjälar från Floda har Peanuts arbetat för att ta fram ett platsvarumärke som förmedlar en gemensam, trovärdig och relevant bild av de centrala delarna av Floda och dess särskiljande egenskaper. Området kring stationen, Garveriet och torget har paketerats och visualiserats.

Uppdrag:
Varumärkesplattform och en visuell identitet, guidefolder, informationsskyltar, illustrerad områdeskarta, stolpexponering, radiojinglar.