Pilgrimspasset

Uppdragsgivare: Pilgrimsleden Göta Älv & Västkuststiftelsen
Pilgrimsleden Göta älv är en insikternas- och utsikternas vandringsled som sträcker sig mellan Göteborg och Vänersborg. Leden samordnas av Västkuststiftelsen och utvecklas i samarbete med kommunen och regionala parter, lokala turistorganisationer, företag, föreningar, ideella krafter och museer samt församlingar och Svenska kyrkan.

Uppdrag:
Peanuts fick i uppdrag att ta fram en fysisk karta med höga estetiska värden. En karta som inspirerar till vandring och som man gärna sparar.