Minnen från Tollered

Uppdragsgivare: Tolleredminnen
Tolleredminnen är en förening bestående av personer födda och uppväxta i, och omkring, Tollered, som någon gång arbetat vid Nääs Fabriker. Föreningar arbetar ideellt med att bevara och sammanställa minnen från brukssamhället. 

Uppdrag:
Peanuts fick i uppdrag att formge och sammanställa det mångsidiga materialet som föreningen har tagit fram, för att detta sedan ska kunna tryckas som en bok. 

Boken resulterade att föreningen fick Lerums Kulturpris 2022.