Lånegranen

Uppdragsgivare: Lerum Energi
Lerum Energi är Lerums lokala energibolag. De ansvarar för förvaltning och utveckling av elnätet och producerar och levererar förnybar fjärrvärme och elektricitet för livet på hemmaplan.
Bolaget hämtar sin energi och lägger sin energi i Lerums kommun. Fjärrvärmen produceras i egna anläggningar av skogsavfall från hembygden. Elen skapas av det rinnande vattnet i Säveån. Det gör att allt man säljer är 100% förnybart.

Uppdrag:
Lerum Energi belönar sina trogna kunder med en gratis julgran. Med det lilla kravet att de lämnar tillbaka den när den börjat barra, runt Tjugoendeknut sådär. Då har man i samarbete med fotbollsföreningen Floda Boif ordnat upphämtning av alla julgranarna. Över 300 granar transporteras till fjärrvärmeverket för att kunna bli till ny värme till bostäder, skolor och äldreboenden i Lerum. Ett smart kretslopp där föreningslivet gynnas.