Hela Tjörn ska leva – året om!

Uppdragsgivare: Socialdemokraterna Tjörn
Politiskt parti som verkar för ett levande Tjörn, året om.

Uppdrag:
Socialdemokraterna på Tjörn skickar med jämna mellanrum ut ett informationsblad som bär namnet ”Tjörnkuriren”. 6 recept för ett handlingskraftigt Tjörn presenteras här i årets första upplaga av Tjörnkuriren, som vi fick i uppdrag att utforma. Fotograf: Håkan Ivarsson.