Guiden för minskad brottslighet

Uppdragsgivare: Svenskt Näringsliv
Sveriges största näringslivsorganisation.

Uppdrag:
Svensk näringslivs initiativ för minskad brottslighet mot näringslivet sker i samverkan med Polisen, Brå och länstyrelsen. Ett av medlen är att ge kommuner verktyg för att hitta lokala samverkansformer. Vi fick uppdraget att ta fram en digital och printad guide med konkreta tips, bra referens-case och nyttig verktygslåda.