Grön kemi

Uppdragsgivare: Bim Kemi
Kemiföretag med inriktning på hållbara lösningar mot pappers- och förpackningsbranschen.

Uppdrag:
Peanuts fick i uppdrag att öka intresset för Bim som en attraktiv och hållbar aktör mot inköpare på de allt hårdare konsoliderade pappersbruken runt om i Europa.