För allas bästa – i hela Lerum

Uppdragsgivare: Socialdemokraterna Lerum
Politiskt parti i en kommun med tradition av borgerligt styre.

Uppdrag:
Efter valförlusten 2010 fick vi uppdraget att ta fram en kommunikationsstrategi som kunde förändra maktbalansen i kommunen. En ambitiös plan med en helt ny inriktning tog fart som påverkade hur partiet agerade, kommunicerade och presenterades. Vid valet 2014 blev man största parti och med stöd av C, L och MP kunde Dennis Jeryd (S) ta plats som ny ordförande för kommunstyrelsen. Inför 2018 har valstrategin inriktats på fortsatt dialog med invånare, näringsliv och organisationer för att kunna fortsätta utveckla Lerums kommun. En film togs fram för att presentera ett urval av den handlingskraft som partiet visat under mandatperioden.