Find the lights

Uppdragsgivare: Lights in Alingsås
Lights in Alingsås är Sveriges största internationella ljusevenemang regisserad av etablerade ljusdesigners tillsammans med studenter från hela världen. Pga pandemin kunde 2020 års Lights in Alingsås inte genomföras som planerat men evenemanget ställdes inte in utan fick en annan inriktning.

Uppdrag:
Peanuts fick i uppdrag att ta fram en bärande idé på ett koncept och kommunikationsmaterial för 2020 års upplaga av Lights in Alingsås, anpassat till rådande omständigheter. Konceptet skulle vara utvecklingsbart och användbart för hemsida, app och övrigt kommunikationsmaterial såsom folder.