Familjen Sparsson sparar el

Uppdragsgivare: Lerum Energi
Lerum Energi är Lerums lokala energibolag. De ansvarar för förvaltning och utveckling av elnätet och producerar och levererar förnybar fjärrvärme och elektricitet för livet på hemmaplan.

Uppdrag:
Istället för att fokusera på att kränga mer el bad Lerum Energi oss om hjälp med det motsatta – en kampanj om enkla omställningar i vardagen som kan hjälpa hushåll att spara på elen. Resultatet blev en seriesida; illustrativ och lätt att ta till sig även för den oinsatte. Sedan kompletterades denna med mer ingående information på Lerum Energis hemsida.

Läs hela serien och fler tips på: