Det goda lotteriet

Uppdragsgivare: Miljonlotteriet
Miljonlotteriet är det goda lotteriet, där allt överskott går till IOGT-NTO-rörelsens viktiga arbete för att minska drogerna- och alkoholens skadliga effekter i samhället. Varje månad skickas ett magasin ut till lotteriets prenumeranter, fullt av spännande vinster.

Uppdrag:
Vi fick i uppdrag att göra en redesign av detta magasin. Resultatet blev ett mer strukturerat och redaktionellt innehåll, ett tydligare hållbarhetsfokus på lotteriets varuvinster och en tydligare kommunikation av Miljonlotteriets syfte och koppling till IOGT-rörelsens viktiga arbete mot droger och alkoholmissbruk.