Bankette

Uppdragsgivare: Svenska Hus
Sedan Svenska Hus grundades har de gett outnyttjade fastigheter rätt förutsättningar – från sociala serviceytor till effektiva lagerlokaler.

Uppdrag:
Syftet var att ta fram förslag på verksamhetsidé och koncept för gammal banklokal på Floda Torg. Peanuts utförde en analys av förutsättningar, behov och marknadstrender, för att sen ta fram en konceptuell idé på verksamheten och konceptutveckling i samarbete med R-Studio.