27 svenska hemligheter

Uppdragsgivare: Sveriges Militärhistoriska Arv
Sveriges militärhistoriska arv (SMHA) är ett nätverk för museer och besöksmål med militär inriktning över hela landet.

Uppdrag:
Att producera en illustrerad karta över Sverige med de museer och besöksmål som ingår i nätverket. Kartan ska finnas i liggande och stående format, fungera digitalt och i tryck samt en version för webb. Av illustrationsmanéret tog vi också fram en film med sommarens hemestertips.